acclimatarsi


acclimatarsi
v. 1) i përshtatem një klime të re. 2) klimatizohem.

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.